Wpis ten jest poświęcony zamkom znajdującym się w województwie świętokrzyskim. Mają one ciekawą historię, odgrywały wielokrotnie kluczową rolę w historii państwa polskiego. Część z opisanych poniżej zamków to ruiny, które…