Jaskinia Piekło powiązana jest z legendą o klasztorze na Świętym Krzyżu. To z niej diabły wyrwały ogromny głaz z piekła, który miał zostać zrzucony na klasztor.